Depression

Depression behandling

Omkring 500.000 danskere bliver ramt af depression i løbet af deres liv. En ubehandlet depression kan have store konsekvenser for både den deprimerede men også for de pårørende. 
 
Depression er kendetegnet ved:
 • Nedtrykthed
 • Manglende lyst og interesse
 • •Træthed og manglende energi
 • Selvbebrejdelser
 • Måske tanker om selvmord
 • Grådlabil
 • En følelse af tomhed og håbløshed
 
På sundhed.dk står: Langt de fleste mennesker kommer sig af en depression. Men har man først haft en depression, er der øget risiko for senere at få depressioner. 
Det må skyldes, at den deprimerede i behandlingen ikke får redskaber til at ændre tankeprocesserne. Så hvis der dukker nye negative tanker op, håndterer  man dem som man plejer og dermed ryger ind i en depression igen. 
 
Med et forløb i MetaHuset får du: 
 • Konkrete redskaber til at ændre det, der fastholder dig i depressionen
 • Specifik viden om, hvad det er, der gør, at du bliver deprimeret.
 • Et struktureret behandlingsforløb ledet af certificerede terapeuter
 • Du lærer at være nærværende og leve i nuet
 • Du kan begynde at leve det liv, du ønsker at leve
ung pige som sidder og tænker
metahuset-explainer-darkbrown

Depression kan behandles

Kontakt Metahuset og lær hvordan depression kan tackles