Voksne uhensigtsmæssige tanker

Kontakt os for gratis forsamtale

Den metakognitive metode er en særdeles effektiv tilgang for dig, der har tendens til at bekymre sig meget og have gentagne negative tanker og bekymringer.

Terapien sigter mod, at hjælpe dig til nogle mere hensigtsmæssige tankemønstre og dermed reducere angst og andre symptomer på mentale sundhedsproblemer.

Du kan tilmelde dig enten til et individuelt forløb eller booke en plads på vores kursusforløb.

Voksne uhensigtsmæssige tanker og nye tankemønstre

Det primære fokus i dit forløb vil være, at du genvinder kontrollen over dine uhensigtsmæssige tanker. Dit forløb bliver skræddersyet til at passe til dig, og du vil få forskelligt hjemmearbejde undervejs. Hjemmearbejdet er vigtigt for, at du får optimalt udbytte af den metakognitive metode, og det vil blandt andet bestå af at lytte til lydfiler, som træner dig i at flytte opmærksomheden rundt på forskellige tanker.

Metakognitiv terapi er en særdeles effektiv tilgang for dig, hvis du har tendens til at bekymre dig meget og have gentagne negative tanker og bekymringer. Metoden er ikke en form for psykoterapi, der fokuserer på at grave dybt ned i fortiden for at finde årsagerne til dine mentale sundhedsproblemer. I stedet fokuserer vi sammen på, at hjælpe dig med at identificere og ændre de negative tankeprocesser, der kan føre til mentale sundhedsproblemer i nutiden og fremtiden og på at give dig nogle redskaber til en mere hensigtsmæssig måde at håndtere dine tanker på.

Metakognitiv terapi er heller ikke en quick-fix løsning. Terapien kræver en aktiv indsats fra din side, da du vil blive bedt om at udføre øvelser og træne på at anvende nye metoder og teknikker til at regulere dine tankeprocesser.

Voksne uhensigtsmæssige tanker og den Metakognitive metode

  • Oplever gentagne negative tanker og bekymringer, stress, angst, depression eller andre former for psykisk mistrivsel.
  • Har tankemylder, bekymrer dig meget eller føler dig fanget i en ond cirkel af negative tanker og følelser.
  • Har lavt selvværd.
  • Oplever søvnproblemer, træthed, svigtende koncentration og hukommelse, irritabilitet, angst eller dårligt humør.
  • Har prøvet andre former for terapi eller behandling for dine mentale sundhedsproblemer uden succes. Metakognitiv terapi har vist sig at være effektiv til behandling af forskellige mentale sundhedsproblemer og kan give dig nye metoder og teknikker til at håndtere dine symptomer.
  • Er villig til at arbejde aktivt med at ændre uhensigtsmæssige tankeprocesser og træne på at anvende de nye metoder og teknikker.
  • Ønsker en evidensbaseret metode udført af kvalificerede og certificerede terapeuter.
metahuset-voksne-2

Metakognitiv terapi til voksne

Metakognitiv terapi er en terapiform, der fokuserer på at ændre måden, vi håndterer vores tanker og følelser på. Terapien er baseret på den grundantagelse, at psykiske udfordringer opstår, når vi giver vores tanker og følelser for meget opmærksomhed på uhensigtsmæssige måder. 

I terapiforløbet vil vi sammen afdække dine overbevisninger om negative tanker og undersøge, hvordan disse påvirker måden, du håndterer tankerne på. Du vil få nye indsigter og strategier til at håndtere tankerne på en mere hensigtsmæssig måde. Dette inkluderer teknikker til at monitorere humør og kropsreaktioner, undertrykke tanker og undgå bestemte situationer.

Princippet i metakognitiv terapi er, at negative tanker får lov til at komme, men du lærer at lade dem være eller slippe dem, når de opstår. Ved at give bekymringer og grublerier så lidt opmærksomhed som muligt kan du styre, hvilke tanker der fylder dit fokus. 

En vigtig del af terapien er at erkende, at det er måden, du håndterer de negative tanker på, der er uhensigtsmæssig, og ikke at der er noget galt med dig. Terapien sigter mod at give dig kontrol, overskud og handlekraft til at håndtere konkrete problemer og genvinde livsglæden.