Psykiatri

Når man kæmper med psykisk sygdom, bliver det ofte en indgroet vane at konstant rette opmærksomheden mod ens egne følelser og tanker. Det er en almindelig praksis at insistere på registrering af tanker, detaljeret beskrivelse af følelser, selvberoligelse og analyser af tankers og følelsers betydning. Terapeutiske samtaler og daglig kommunikation med pårørende, personale, støttepersoner og myndigheder drejer sig om at dykke ned i det indre følelsesliv.

Dog rummer dette indre fokus ikke nødvendigvis løsningen. Tværtimod kan det bidrage til at fastholde og styrke de negative tanker og følelser. MKP introducerer en alternativ tilgang, der fokuserer på at ændre tankemønstre frem for at dykke ned i konkrete tanker og følelser. Metoden giver mulighed for at rette opmærksomheden mod den ydre verden i stedet for den indre ved at ændre den måde, fagpersoner omkring borgeren kommunikerer på, og ved at tilbyde konkrete redskaber til interventioner og træning.

MKP repræsenterer ikke blot en metode, men også en tilgang og et mindset, der skal forstås som en støtte til borgeren inden for det pædagogiske arbejde. Den åbner døren for en mere nuanceret tilgang til mentalt velvære ved at skifte fokus fra det indre til det ydre, hvilket kan være en værdifuld ressource i håndteringen af psykiske udfordring

Vores uddannelser 

Vores uddannelse er struktureret i syv moduler, der progressivt uddyber og implementerer Metakognitiv Pædagogik (MKP) inden for deltagerens faglige praksis. Hvert modul spiller en afgørende rolle i at opbygge en dyb forståelse for MKP og dets anvendelse i arbejdet med borgergrupper. 

 

Modul 1 + 2

Indflyvning til metakognitiv terapi og metode

Egen refleksion og læring

Mentaløvelser og træning

Modul 3 + 4

Metakognitiv pædagogik og tilgang

Introduktion til profiler, cases og menneskelige relationer

Konkrete værktøjer til arbejdet

Modul 5 + 6 + 7

Metakognitiv spørgeguide med afsæt i metakognitiv pædagogik

Træning af metakognitiv samtale og vejledning

Hvordan arbejder jeg med det i praksis

Vi kan skræddersy uddannelsen, så den passer til din organisation og dens specifikke behov. Vores fleksible undervisningsmodel gør det muligt at tilpasse indholdet, så det er relevant og anvendeligt i jeres daglige praksis. Uanset hvor I befinder jer i landet, kan vi afholde uddannelsen hos jer, og vi sørger for at skabe en lærerig og engagerende oplevelse for alle deltagere.

Kontakt os for mere information og lad os sammen finde den bedste løsning for jeres organisation. Vi ser frem til at hjælpe jer med at implementere Metakognitiv Pædagogik og skabe positive forandringer i jeres arbejde med borgerne.