Skoler – Skaber positive forandringer og støtter udviklingen i læringsrejsen

metahuset-forside-11-min

En metode der styrker robusthed og trivsel

Metakognitiv Pædagogik (MKP) repræsenterer ikke blot en tilgang til specialområdet, men er også en værdifuld ressource inden for det almene uddannelsesområde, herunder folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser. MKP er et mindset og en metodik, der kan skabe positive forandringer og støtte udviklingen af elever og studerende i deres læringsrejse. Metoden har vist sig særlig effektiv i bekæmpelsen af mistrivsel og skolevægring. 

Skabe positive forandringer og støtte udviklingen i læringsrejse.

På folkeskoler spiller MKP en central rolle i at fremme elevernes metakognitive færdigheder. Gennem daglige undervisningsinteraktioner kan lærerne integrere metoden ved at guide eleverne til at reflektere over deres egne tænkeprocesser og strategier. Dette skaber ikke kun en dybere forståelse af fagligt indhold, men styrker også elevernes evne til at tage kontrol over deres egen læring.

MKP er en vigtig tilføjelse til trivselsarbejdet og fagpersonerne får redskaber til at hjælpe eleverne med et mindset, der hjælper dem til robusthed, bedre trivsel og til at møde de udfordringer som livet vil byde dem.

På efterskoler, hvor elever ofte oplever både faglige og sociale udfordringer, kan MKP være en støtte til at håndtere disse udfordringer. Fagpersoner på efterskoler kan anvende MKP som et redskab til at skabe et positivt læringsmiljø og styrke elevernes evne til selvregulering. Dette kan have en positiv indvirkning på både det faglige og sociale aspekt af elevens liv på efterskolen.

Inden for ungdomsuddannelser kan MKP integreres som en naturlig del af undervisningen. Fagpersoner på ungdomsuddannelser kan hjælpe de studerende med at udvikle deres metakognitive færdigheder, hvilket ikke kun forbereder dem på faglige udfordringer, men også ruster dem til at håndtere de kompleksiteter, de møder i overgangen til voksenlivet.

Samlet set tilbyder MKP en bred vifte af værktøjer og tilgange, der kan tilpasses og integreres på forskellige uddannelsesniveauer. Ved at inkorporere MKP i undervisningspraksis på normalområdet kan fagpersoner bidrage til at styrke elevers og studerendes metakognitive færdigheder, fremme selvregulering og skabe en mere støttende læringskultur

Vores uddannelser – Ønsker du at skabe positive forandringer og støtte udviklingen i læringsrejse

Vores uddannelse er struktureret i tre moduler, der progressivt uddyber og implementerer Metakognitiv Pædagogik (MKP) inden for deltagerens faglige praksis. Hvert modul spiller en afgørende rolle i at opbygge en dyb forståelse for MKP og dets anvendelse i arbejdet med borgergrupper.

1. Modul: Introduktion af Teori og Metode (Deltagerens Mindset) Dette første modul tjener som grundlæggende introduktion til teorien og metoden bag MKP. Deltagerne vil få kendskab til de fundamentale principper i MKP samt udvikle en forståelse for, hvordan det udgør et særligt mindset. Fokus ligger på at skabe bevidsthed om egen tænkning og opbygge grundlaget for at anvende MKP i praksis. Deltagerne vil blive udfordret til at reflektere over deres eget mindset og forstå, hvordan dette kan påvirke deres professionelle tilgang.

2. Modul: Teori og Metode i Arbejdet med Borgergruppe, Implementering I dette modul dykker vi dybere ned i anvendelsen af MKP i konkrete arbejdssituationer med en borgergruppe. Deltagerne vil lære at tilpasse teorien og metoden til specifikke udfordringer og behov inden for deres arbejdsområde. Implementering af MKP vil være i fokus, og deltagerne vil få redskaber til at integrere principperne i deres daglige praksis. Casestudier og praktiske øvelser vil støtte deltagerne i at omsætte teorien til konkret handling og opbygge kompetencer til at facilitere MKP-baserede interventioner.

3. Modul: Erfaringer, Implementering Det tredje og afsluttende modul fokuserer på at dele erfaringer og refleksioner over implementeringen af MKP i deltagerens arbejde. Deltagerne vil have mulighed for at diskutere udfordringer og succeser, udveksle idéer og modtage feedback fra underviseren og kolleger. Målet er at konsolidere og styrke den praktiske anvendelse af MKP, så det bliver en integreret del af deltagerens professionelle værktøjskasse. Samtidig vil der være fokus på at skabe en bæredygtig implementering af MKP-principperne på lang sigt.