Om forløb for børn

Forældre til et barn, der lider af angst eller andre psykiske problemer

Som forældre har man en vigtigt rolle i at sætte rammer og krav for sit barn. Det er lettere, når man har den rette viden og nogle konkrete redskaber til hvordan man bedst tackler de svære situationer og hvordan man støtter sit barn.
Derfor bliver I som forældre klædt på til at støtte op om jeres barns nye redskaber og teknikker.

Forældre til et barn, der lider af angst eller andre psykiske problemer og forløb for børn.

 

Forældre til et barn

At være forældre til et barn, der lider af angst eller andre psykiske problemer, kan være meget opslidende og krævende for hele familien.

Det er svært at se ens barn trække sig mere og mere ind i sig selv og ikke kunne overskue sin hverdag.

Som forældre forsøger man at møde sit barn med forståelse og i starten med at tage nogle almindelige krav væk fra barnet i håbet om at give barnet mere overskud og undgå, at det bliver ked af det, vred eller bryder sammen.

Forældre til et barn

Vi ser ofte, at forældre bruger meget tid på at analysere og finde årsagen til barnets ændringer. Det er opslidende, og man finder sjældent en årsag eller en løsning.

Konstant er man på overarbejde for at undgå situationer, som ens barn kan blive trigget af. Det kan være svært at holde fast i normale krav, såsom at gå i skole, rydde op, sove i egen seng eller lege hjemme hos kammerater, som barnet ellers kender godt. Man står hele tiden i et dilemma om, hvorvidt man skal gennemføre de almindelige daglige krav med risiko for at barnet bliver vredt, tvært eller bryder grædende sammen eller om man skal give efter og lindre barnets angst.

Selv om man reducerer sine krav og prøver at skåne sit barn for nogle af de ting, som det reagerer på, er det ofte som om, det ikke hjælper på det grundlæggende problem, som barnet har. I svære tilfælde kan det faktisk føre til en negativ spiral, hvor barnet bliver mere angstfuldt eller vredt.

Som forældre har man en vigtig rolle i at sætte rammer og krav for sit barn. Det er lettere, når man har den rette viden og nogle konkrete redskaber til at tackle de svære situationer og støtte sit barn.

I Metahuset tilbyder vi forløb for børn, hvor vi både har samtaler med barnet og giver nogle redskaber til at håndtere angsten. Vi holder også samtaler med forældre, som bliver klædt på til at støtte barnet og få viden om årsagen til barnets psykiske problemer.

Derfor er det vigtigt, at begge forældre (og bonusforældre) deltager i en workshop som en del af forløbet.

I forløbet får barnet også selv viden om, hvordan dets tankemønster påvirker dets sind og liv.

Mest vigtigt, så  lærer de, hvordan de selv kan styre deres negative tanker og få mere kontrol over sig selv og mere mod på at mestre hverdagen igen.

Er du forældre til et barn, der lider af angst eller andre psykiske problemer? Så har Metahuset et forløb med samtaler og redskaber, så tankemønstre kan brydes.

Med et forløb i MetaHuset får I

· Et struktureret forløb ledet af certificerede behandlere

· Konkrete redskaber til barnet.

· En workshop for forældre.

· Viden om, hvad der er årsag til, at barnet mistrives.

· Øvelser, der kan hjælpe barnet til at træne de redskaber, det får.

Metakognitiv terapi til børn

Til forældre til et barn med angst, depression

Terapi er ikke kun er for voksne, men det kan også være gavnligt for børn og unge. Børn og unge kan opleve udfordringer i hverdagen ligesom voksne og kan have svært ved at håndtere vanskelige tanker og følelser uden hjælp. Metakognitiv terapi tilbydes blandt andet til børn med tegn på eller angst.

Det er bekymrende, at antallet af børn med angst og depression er tredoblet inden for de seneste år, og det er vigtigt at reagere i tide, hvis et barn viser tegn på angst eller depression. Ubehandlet kan disse problemer øge risikoen for skolevægring, isolation, misbrug og andre psykiske og sociale problemer senere i livet. Derfor er det afgørende at søge hjælp, når det er nødvendigt.

Metakognitiv terapi er en effektiv behandlingsform for voksne med generaliseret angst, og den er også blevet udviklet til at omfatte børn med generaliseret angst.

En undersøgelse har vist, at børn helt ned til 6-7-års alderen kan mestre metakognitive færdigheder og drage fordel af teknikkerne, der anvendes i metakognitiv terapi.