Fra tanke – til handling – til LIVET

 

Børns udvikling og dannelse blomstrer bedst i fællesskaber.

Når børns tanker bliver begrænset af fastlåste overbevisninger og indre fokus, risikerer de ikke blot at opleve udfordringer som angst, usikkerhed eller lavt selvværd. De risikerer også at hæmme deres evne til udvikling, læring og kreativ tænkning, mens de forsøger at håndtere de låste tanker.

Ved at frigøre børns tanker skaber vi plads til kreative tanker og åbner op for muligheder, der styrker deres evne til at deltage aktivt i fællesskaber. Det er netop i dette samspil mellem tanker og fællesskaber, at børn finder den nødvendige grobund for udvikling og dannelse.

Og det er her, den metakognitive metode bliver afgørende for at åbne dørene til en verden af fællesskabsbaseret læring og kreativ udfoldelse for hvert enkelt barn.

Der findes flere tingange inden for skolens trivselsarbejde Vores materiale og viden om den metakognitive metode skiller sig ud som en unik pædagogisk tilgang. Vi ser denne tilgang som en gamechanger i håndteringen af dagens trivselskrise.

Vores skræddersyede forløb til elever inkluderer sjove øvelser, der bryder mønstre og åbner op for nye måder at tænke på. Eleverne vil blive guidet til at observere deres egne tanker og opdage, hvordan de påvirker dem. De lærer at skifte fokus og bruge deres energi på noget mere konstruktivt, sjovt eller lærerigt.

Vi vil vise eleverne, at de har evnen til at tage kontrol over, hvordan deres tanker og følelser påvirker dem. Forløbene er tilpasset elevernes alder, og vi har en positiv erfaring med forløb for elever både i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

2 Workshops

Fra tanke – til handling – til LIVET

2 gange 4 timer workshop for en gruppe elever. Op til 30 elever på hvert hold.

De unge vil blive præsenteret for metoden og for redskaber til at håndtere tanker og følelser og med øvelser, der giver plads til grin, træner vi at benytte redskaberne.

De to workshops afholdes med 3 ugers mellemrum og der vil være lektier i mellemtiden i form af øvelser og opmærksomheds-træning.

Pris: 11.995,- (inkl. moms, kørsel og materialer)

Kursusforløb

Fra tanke – til handling – til LIVET

Unge mennesker er seje. Men de er også sårbare og har brug for hjælp, så de ikke står alene. Med et forløb kan vi give de unge mennesker redskaber og øvelser, der gør dem i stand til at skabe en hverdag med færre bekymringer og masser af gejst for livet og dagen i morgen.

Der er ca 8 elever på et hold.

Kurset strækker sig over 5 uger og hver gang varer det en time

Pris: 9.995,-

inkl. moms og materialer

ekskl. kørsel (120 pr time)

Kursus i børnehøjde

Selvværdsbooster

Tilbyd jeres yngste elever et selvværdsboost. 

Kurset strækker sig over 5 uger og hver gang varer det 1 time.

Der er op til 8 elever på et hold.

Målgruppen for kurset er de yngste elever, som trænger til et selvværdsboost.

Pris: 9.995,-

inkl. moms og materialer

ekskl. kørsel (120 pr time)

Individuelle samtaler

Skolevægring

 

Skolevægring er desværre blevet et stigende problem.

Vi tilbyder individuelle samtaler med elever, der er ramt så meget af angst, at de ikke kan deltage i skolen på almindelige vilkår.

Det er individuelt hvor mange samtaler eleven skal have, men typisk et sted mellem 6-8 samtaler. Her er inkluderet en samtale med forældre.

Samtalerne afholdes i Metahuset i Vejle

Pris: 5.300 for 5 samtaler med eleven + en samtale med forældre

inkl. moms og materialer

Metakognitiv Pædagogik

Som noget nyt tilbyder Metahuset uddannelse af pædagogisk personale eller undervisere i, hvordan de kan benytte MKP (Metakognitiv Pædagogik) i deres daglige arbejde med børn og unge. Uddannelsesforløbet gennemgår alt, hvad hver enkelt kursist har brug for at vide for at være godt klædt på til det pædagogiske arbejde med effektive metakognitive redskaber. 

Læs mere her

 

Oplæg på forældremøder

Ligeså essentielt som skolens arbejde med elevernes trivsel, er det, at forældrene kan understøtte og kender til det, som børnene lærer.

Vi tilbyder at deltage på et forældremøde, hvor vi præsenterer metoden og forklarer, hvad børnene beskæftiger sig med. Oplægget varer cirka en time.

Pris: 2400,- 

Foredrag

Fra tanke – til handling – til LIVET

Jeres elever bliver gjort nysgerrige på, om det er muligt at gøre noget andet med deres tanker end at bekymre sig.

Med sjove øvelser præsenterer vi nye muligheder, så de får en ide om, at det er muligt at slippe de fastlåste tanker og bruge deres energi på det, der er mere konstruktivt, sjovere eller mere lærerigt. Oplægget varer ca en time og henvender sig til de ældste elever.

Varighed: 1½ time

Antal: Mellem 15 og 100 elever

Pris 2400,-

 

 

 

Vores gratis oplæg for personale

Vi afholder gratis oplæg for personalegrupper med det formål at vække interessen for metoden metakognitiv pædagogik.

Bag denne ambition ligger vores tro på, at denne tilgang har potentiale til at berige og forbedre arbejdet med mennesker. Ved at introducere personalet til metakognitiv pædagogik håber vi at udstyre dem med værdifulde værktøjer til at forstå og støtte menneskers mentale udvikling på en mere dybdegående måde. Vi er overbeviste om, at dette ikke blot vil forbedre resultaterne, men også bidrage til at skabe et mere positivt og trivselsorienteret arbejdsmiljø.

Vores mål er at vække nysgerrighed og inspirere til implementeringen af metakognitiv pædagogik, hvilket kan have en positiv indvirkning på alle aspekter af interaktionen med mennesker.

Det varer ca 1½ time. 

metahuset-efterskole-1