Tristhed og angst hos unge

Kontakt os for gratis forsamtale

Hvis du har forsøgt, at slippe af med tristhed og angst med de forkerte redskaber, oplever du måske, at i stedet for at få det bedre, så bliver du fastholdt i de negative tankemønstre og måske oplever du ligefrem en forværring, når du prøver at slippe af med de negative tanker.

I Metahuset får du de rigtige redskaber til at håndtere de triste og angstfyldte tanker.

Du har mulighed for at melde dig til et individuelt forløb eller til vores kursus Fra tanke – til handling – til LIVET

Få bugt med tristhed og angst hos unge mennesker.

Tristhed og angst hos unge - find de rigtige redskaber

Mange overbekymrede unge oplever, at de har prøvet alt for at slippe af med de triste og angstprægede tanker. Når det ikke lykkes, men måske endda bliver forværret, kan de tænke, at det slet ikke kan lade sig gøre og at det er helt umuligt.

Det samme gør sig gældende for mennesker, der tror, at det er umuligt at male en væg, når de har forsøgt at male den med en flaske eller et franskbrød. Det er ikke umuligt at male en væg, man skal bare bruge de rigtige redskaber. Så i stedet for at bruge et franskbrød, skal man bruge en pensel.

Hvis du har forsøgt at slippe af med tristhed og angst med de forkerte redskaber, kan det være svært, måske umuligt og måske endda blive værre.

I Metahuset får du de rigtige redskaber til at håndtere triste og angstfyldte tanker.

Unge og den Metakognitive metode

Metakognitiv terapi (MCT) er en evidensbaseret behandlingsmetode, der kan hjælpe unge med en bred vifte af psykiske problemer, herunder angst, depression og OCD.

MCT sigter mod at hjælpe unge med at ændre deres tankegang og reaktionsmønstre på en måde, der forbedrer deres mentale sundhed. Det centrale fokus i MCT er at hjælpe den unge med at blive mere bevidst om egne tanker og følelser, og at lære at regulere dem mere effektivt.

Behandlingen tager normalt udgangspunkt i samtaler med en terapeut, hvor den unge vil lære forskellige teknikker til at håndtere tanker og følelser på en mere konstruktiv måde. MCT er normalt en kortvarig behandling, og resultaterne er ofte hurtige og effektive.

Når det kommer til unge, kan MCT justeres til at tage hensyn til deres specifikke behov og udviklingsstadie. Det kan også involvere forældre og/eller andre omsorgspersoner i behandlingen for at hjælpe med at understøtte den unges helbredelse og vedligeholdelse af positive forandringer på lang sig

Tristhed og angst hos unge og mentaltræning

Det er vigtigt, at få trænet de nye teknikker. Derfor tilbyder vi mental-træning i grupper. Det er især henvendt til unge, der allerede er i forløb og som har brug for et ekstra skub.

Oftest vil det foregå ude, i naturen eller i byen, men af og til laver vi opmærksomhedstræning i mødelokalet på Dæmningen.

Mentaltræningen foregår primært udendørs i naturen eller i bymiljøet og inkluderer træning i kendte teknikker som afkoblet opmærksomhed og ydre fokus.
Træningen hjælper dig til, at blive mere opmærksom på uhensigtsmæssige tankemønstre hvilket skaber rum til at vælge mere hensigtsmæssige reaktioner og støtter således op om samtalerne i Metahuset.

metahuset-trin

Metakognitiv terapi er godt for unge

Metakognitiv terapi gavner unge af flere årsager:

 • Det er korttidsterapi: Metakognitiv terapi er en korttidsterapiform, hvilket betyder, at den unge normalt hurtigt vender tilbage til sin hverdag og vil kunne skabe en ny retning uden at være styret af angst og depression.

 • Metoden er afprøvet: Metakognitiv terapi er en evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode. Der er udført utallige undersøgelser, der understøtter effektiviteten af metakognitiv terapi. Ved at anvende de metakognitive strategier i hverdagen vil den unge kunne mærke en forskel allerede efter få sessioner, det resulterer i mere overskud og lyst til at deltage i skole, fritidsaktiviteter og i sociale sammenhænge.

 • Behandling er langtidsholdbar: Forskning har vist, at metakognitiv terapi har en lav tilbagefaldsrate. Det betyder, at terapien giver vedvarende resultater, og den unge vil formentlig kunne komme helt ud af sine psykiske udfordringer.

 • Terapiformen er skånsom: Den metakognitive terapi er fokuseret på de bagvedliggende mekanismer, samt træning af nye måder at reagere på bekymringer og triggere. Der er mindre fokus på de unges problemer og mere fokus på, hvordan de kan løse dem. Dette er en lettelse for de unge, da de ikke behøver at sætte ord på det, der er svært.

 • Forældrene bliver inddraget: Når du vælger metakognitiv terapi til den unge, vil du også som forælder blive inddraget i behandlingen. Dette sikrer, at du kan støtte udviklingen og opretholde strategierne mellem sessionerne. Forældreinddragelse øger chancerne for helbredelse og minimerer risikoen for tilbagefald.

Ved at vælge metakognitiv terapi til den unge kan I opleve hurtige forbedringer i trivselen og livskvaliteten. Terapien er baseret på solid evidens og er tilpasset unges behov. 

Tristhed og angst hos unge – Få låst op for tanker og handlemøsstre med metakognitiv terapi.

Tristhed og angst hos unge signaler

Genkender du dette hos din teenager:

 • Den unge bekymrer sig meget og virker ængstelig eller trist
 • Den unge er bange for at være alene hjemme, eller SMS’er/ringer ofte for at tjekke op på, hvor du er, og om du har det godt
 • Den unge har vanskeligt ved at falde i søvn – eller har problemer med at sove ude
 • Den unge har svært ved at komme i skole eller generel ulyst til sociale aktiviteter
 • Den unge bliver ’pludselig’ syg, hver gang de skal noget
 • Den unge stiller mange ”hvad nu hvis” spørgsmål og søger forsikring om, at alt nok skal gå
 • Den unge har et overdrevent behov for at kontrollere ting
 • Den unge døjer med negative tanker om sig selv og en følelse af ikke at være god nok

Det være et udtryk for, at dit barn/unge har angst eller depression.

Hvis dette er tilfældet kan metakognitiv terapi hjælpe.