Metakognitiv Pædagogik

Pædagogik har traditionelt været central for opdragelse, dannelse, trivsel og individuel udvikling. Det omfatter en forståelse af, hvad det vil sige at være menneske og hvordan mennesket bedst støttes til at trives og udvikle sig.

Trivsel og udvikling opnås i fællesskaber og dialektisk samspil og fagpersonens opgave er, at muliggøre og understøtte deltagelse i disse fællesskaber og samspil.

 

At frigive fokus fra ens eget indre følelsesliv og tanker har en dobbelt effekt: For det første reducerer det bekymringer, grublerier og andre uhensigtsmæssige strategier, hvilket resulterer i en mindskning af psykisk mistrivsel. For det andet giver det mulighed for at rette opmærksomheden mod fællesskaber og samspil, der fremmer personlig udvikling.

 

MKP udgør ikke blot konkrete redskaber til både interventioner og dokumentation; det udgør i lige så høj grad et mindset. Som fagperson styrkes evnen til at regulere egne følelser markant, når man står over for arbejdssituationer eller møder andre udfordringer.

I det store hele repræsenterer metakognitiv pædagogik en tilgang, der smidigt kan integreres med pædagogiske principper ved at styrke bevidsthed, selvregulering og refleksion i lærings- eller dannelsesprocessen. Det tilføjer ikke kun et nyt mindset, men indfører også værdifulde værktøjer og teknikker, der ikke blot hjælper individer med at forstå og forbedre deres metakognitive processer, men også skaber et fælles sprog. Dette fælles sprog viser sig som en fordel i gruppesammenhænge og arbejdssituationer, hvor en øget forståelse for metakognitive processer skaber en mere sammenhængende og effektiv tilgang.

Uddannelse af personalegrupper

 

Disse tilbud er skræddersyet til at imødekomme behovene hos jer, der ønsker at investere i jeres medarbejderes faglige udvikling.

Gennem disse uddannelser eller kurser får I mulighed for at give jeres medarbejdere grundig teoretisk viden og praktiske færdigheder, der vil berige deres pædagogiske praksis. Målet er at ruste jeres team med et metakognitivt mindset og med værdifulde kompetencer og redskaber, som de kan bruge i deres arbejde med borgerne.

Medarbejdernes nye mindset og nye viden vil samtidig styrke deres robusthed og gøre dem i stand til at imødegå de udfordringer de uundgåeligt vil møde.

Vi lægger vægt på, at den nye viden bliver en del af hverdagen og at medarbejderne bruger den i deres arbejde. Ved at give medarbejderne et fælles sprog skabes der grundlag for fastholdelse af fælles praksis og der er mulighed for efterfølgende supervision ligesom der vil blive stillet forskellige materialer til rådighed.

 

Vejlederuddannelse

Som deltager på vejlederuddannelsen vil man opnå en dybdegående forståelse af de grundlæggende principper inden for MKP, der udgør fundamentet for det mindset, man vil have integreret efter endt uddannelse. Deltagerne vil blive udfordret til at reflektere over deres eget mindset og forstå, hvordan det kan påvirke deres professionelle tilgang.

Derudover vil deltagerne få værktøjer og handlemuligheder til at støtte og hjælpe deres borgere. Deltagerne vil også modtage materiale til dokumentation og videreformidling.

Vejlederuddannelsen er rettet mod alle, der arbejder i det pædagogiske felt.

Læs mere om vejlederuddannelsen her.

Modul 1+2

Indflyvning til metakognitiv terapi og metode

Egen refleksion og læring

Mentaløvelser og træning

 

Modul 3+4

Metakognitiv pædagogik og tilgang

Introduktion til profiler, cases og menneskelige relationer

Konkrete værktøjer til arbejdet

 

Modul 5+6+7

Metakognitiv spørgeguide med afsæt i metakognitiv pædagogik

Træning af metakognitiv samtale og vejledning

Hvordan arbejder jeg med det i praksis