Negative tanker og følelser

Vi har et samfund, hvor alle negative tanker og følelser ofte opfattes som forkerte og som noget vi skal have hjælp til at få til at forsvinde. 


I MetaHuset gør vi meget ud af, at snakke med klienterne om, at i et liv, der leves, vil der uværgeligt opstå negative tanker og følelser. 
 
”Er chefen mon i dårligt humør igen i dag?” ”Hvad hvis jeg fejler?” ”Hvor er det trist at min kat blev ramt af en bil” eller ”Hvad hvis jeg ikke består min eksamen?” 
Vi skal ikke have en mission om at undgår disse tanker og følelser. Heller ikke at arbejde på at få dem til at gå væk. 
 
Det vi skal lære er, at stole på at vores sind er selvregulerende. Enhver tanke, følelse og fornemmelse vil regulere sig selv, hvis vi formår at lade dem være. 
Så når vi får ondt i maven, fordi vi skal til eksamen – så går det over igen. Savnet af katten falmer med tiden og angsten for at fejle forsvinder, når vi retter vores opmærksomhed mod opgaven. Og tanken om den sure chef stopper, når man møder ind til de søde kollegaer. 
 
Når overtænkning og det at analysere og bekymre sig får overtaget, kan vi blive handlingslammede. For måske er det i virkeligheden på tide at skifte job, så man undgår den evigt sure chef? Det kan være svært at gennemskue situationen, når man er travlt beskæftiget med at kigge indad og håndtere følelser og tanker. 
 
I metakognitiv terapi arbejder vi med at ændre vores tankeprocesser og genfinde troen på og tilliden til, at vores sind er selvhelende. På den måde bliver vi i stand til at tage i mod det, livet byder, handle på det, der skal handles på og være tilstede i nuet.