Om trivsel undgå negative følelser.

Svend Brinkman lavede et opslag på Facebook:

Trin til at undgå negative følelser:
1)    Du sørger for at undgå at blive født.
2)    Der er ikke flere trin.

Det er vigtigt, at vi holder os fast på hvordan vi vælger at definere begrebet trivsel.

WHO definerer det således:

”en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”.

Men en søgning på google viser også mange andre definitioner. En stor del af disse har nøgleord som: Glæde, velbefindende, overskud, kropslig sundhed, selvbestemmelse og gode relationer. Jeg har endda set det beskrevet som lykke.   

Det bliver et problem, at begrebet trivsel bliver kommunikeret som fraværet af negative følelser. Vi kan ikke føle glæde eller have overskud hele tiden. På den måde bliver trivsel en uopnåelig tilstand. Med mindre altså vi sørger for ikke at blive født.

Vi risikerer at blive syge, hvis vi tror, at det vi føler, når livet ikke lige arter sig, som vi ønsker det, er forkert. Hvis vi tror, at det eneste rigtige er at føle glæde og have overskud eller at vi mistrives når vi ikke er lykkelige.

Kan man ikke være i generel trivsel trods negative følelser?

Kampen mod de negative følelser kan føre til angst, stress og depressioner – ja, det, som man måske kunne definere om mistrivsel. Derfor er det vigtigt, at vi ikke lærer vores børn, at negative følelser er noget vi skal undgå. Det er ikke noget vi skal have hverken terapi eller psykologhjælp mod.

Måske skal vi derimod have tid. Tid og opmærksomhed på det , der er rundt om os lige her og nu. Terapi og psykologhjælp skal vi have, når vi i for lang tid har prøvet at kæmpe mod, bekymret os om eller forsøgt at undgå negative følelser og derfor har udviklet  – mistrivsel.

Jeg har selv brugt begrebet uden at have gjort mig klar, hvad jeg egentlig mener med det. Og uden at kommunikere ud hvad jeg mener med det.

”Med et forløb i Metahuset kommer du i trivsel”

Ja, men hvad mener jeg lige med det? Du bliver ikke lykkelig af et forløb hos os. Du bliver heller ikke beskyttet mod sorg og tristhed, når livet slår fra sig. Vi kan heller ikke garantere dig gode relationer, undgåelse af stresssymptomer når chefen presser dig eller angsttanker for ikke at gøre det godt nok.

Så: Om trivsel

Metahusets definition af begrebet trivsel:

”En indre tilstand, hvor vi er i stand til at lade tanker, følelser og fornemmelser, forårsaget af ydre påvirkninger, regulere sig selv.

At vi ved, at vi er i stand til at vælge, at skifte vores opmærksomhed væk fra indre tilstande til ydre tilstande.”

I et forløb hos en metakognitiv terapeut lærer man bla. at negative tanker og følelser ikke er farlige. Ubehagelige, ja, men de bliver først farlige når vi kæmper i mod dem. Sindet regulerer sig selv.

Tænk sig, hvis vi kunne lære vores børn og unge, at et liv med trivsel er ikke et liv, hvor vi ikke oplever negative følelser, men derimod et liv, hvor vi accepterer dem og har tillid til, at de går over igen, hvis vi lader dem være og ikke kæmper imod. 

Det er vores take på: Om trivsel og vores definiation.