Kursusplan 2023

Her kan du danne et overblik over vores kursusplan for 2023.

Bemærk, at denne plan vil løbende blive opdateret.

Kursusplan 2023

Undervisning i mindre grupper i den metakognitive metode. På vores kurser lærer du eller dit barn at forstå og kontrollere tankemønstre og vi træner øvelser og teknikker til mere konstruktive tankeprocesser

 

Kurser til børn

Vi tilbyder selvværdsboostere for børn i alderen 10-14 år. Vores gruppeforløb har fokus på at styrke selvværdet, selvtilliden og troen på egne evner. Gennem forskellige aktiviteter og samtaler i trygge rammer, hjælper vi børnene med at udvikle deres personlige styrker og lære at tackle udfordringer på en positiv måde.

Vi afholder infomøde til alle interesserede
d. 16. august 2023 kl. 19.00 
på adressen Dæmningen 36, 7100 Vejle

Tilmelding her

Forløbet starter 30. august 2023 kl. 17.15

30. august 2023 kl 17.15 – 18.15

7. september 2023 kl 17.15 – 18.15

14. september 2023 kl 17.15 – 18.15

28. september 2023 kl 17.15 – 18.15

4. oktober 2023 kl 17.15 – 18.15

11. oktober 2023 kl 17.15 – 18.15

metahuset-boern-2

Kurser til unge

Det metakognitive kursus “Fra tanke-til handling-til LIVET” er specielt designet til unge, der oplever dårlig mental trivsel og som ønsker at forbedre deres livskvalitet. Kurset fokuserer på at styrke deltagernes evne til at forstå og håndtere deres egne negative tanke- og adfærdsmønstre på en mere konstruktiv måde. Gennem forskellige teknikker og øvelser vil deltagerne lære at identificere og tackle negative tankemønstre og adfærd, og i stedet udvikle sundere tanke- og adfærdsmønstre. Kurset sigter mod at give de unge deltagere en stærkere følelse af kontrol over deres eget liv og en større grad af selvværd og selvtillid.

Næste kursus starter 7. spetember kl 16.30-18.00

15-20 år

Datoer for forløbet:

7. september 16.30 – 18.00

14. september kl 16.30 – 18.00

21. september kl 16.30 – 18.00

28. september kl 16.30 – 18.00

5. oktober kl 16.30 – 18.00

12. oktober 16.30 – 18.00

metahuset-unge-3

Kurser for voksne

En mental livstilsændring

Vores kurser hjælper dig med at opnå en dybere forståelse af dine tankeprocesser og vaner, og hvordan de påvirker din adfærd og trivsel. Gennem praktiske teknikker og øvelser lærer du at identificere og ændre negative tankemønstre og reaktioner, så du undgår bekymringer og grublerier. Vi hjælper dig til at lave en mental livsstilsændring så du kan begynde at leve det liv, du ønsker at leve.

Voksne +20 år

Kursusdage:

24. oktober 16.30 – 18.00

31. oktober kl 16.30 – 18.00

7. november 16.30 – 18.00

14. november 16.30 – 18.00

21. november 16.30 – 18.00

28. november 16.30 – 18.00

metahuset-kursus-1

Metakognitiv terapi er:

Metakognitiv terapi er en psykologisk behandlingsmetode, der sigter mod at reducere overtagelsen af negative tanker og bekymringer. Det fokuserer på at ændre den måde, vi håndterer vores tanker på og skabe ro i hjernen. Tanker og bekymringer kan være drænende og tage vores energi, hvilket kan føre til indre uro, tankemylder og perioder med stress.

En af grundtankerne bag metakognitiv terapi er, at det ikke handler om at kontrollere eller ændre indholdet af vores tanker, men derimod om at ændre vores forhold til dem. Terapeuten hjælper klienten med at blive bevidst om tankemønstre så klienten lærer at observere tankene uden at lade sig rive med og engagere sig i en evig strøm af tanker. Dette giver mulighed for at skabe afstand og lade tankerne passere uden at blive fanget i dem.

Metakognitiv terapi har vist sig at være effektiv til behandling af forskellige psykiske lidelser som angst, depression, stress, social angst, obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), posttraumatisk stress (PTSD), alkoholmisbrug, borderline personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelser, psykoser og mange andre diagnoser. Studier har vist, at mange patienter, der har gennemgået metakognitiv terapi, oplever markante forbedringer og bliver symptomfri efter relativt få sessioner.

Hvis du tidligere har været i terapi, men stadig oplever indre uro, tankemylder eller restsymptomer efter endt behandling, kan metakognitiv terapi være en mulighed for at hjælpe dig med at opnå fuld symptomfrihed. Det er vigtigt at arbejde på at blive symptomfri, da den rette behandling kan give dig redskaberne til at håndtere din hverdag og de problemer, der opstår.